Bizi izləyin
      AZ  |  EN  |  Ana səhifə         

 

 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2013-cü ildə idarə edilməsi ilə bağlı xərclər smetası

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2012-ci il 30 dekabr tarixli Fərmanı ilə
təsdiq edilmişdir

 

 
Bölmə

Xərc maddəsinin kodu

Xərclərin  məbləği 2013

 
1
ƏMƏYİN ÖDƏNİŞİ
210000
3,887,530
 
2
MALLARIN (işlərin və xidmətlərin) SATIN ALINMASI
220000
1,338,750
 
3
QRANTLAR VƏ DİGƏR ÖDƏNİŞLƏR
260000
45,000
 
4
TƏQAÜDLƏR VƏ SOSİAL MÜAVİNƏTLƏR
270000
90,000
 
5
DİGƏR XƏRCLƏR
280000
18,761,620
 
5.1
İcarə və muzdlu xidmətlər
281400
1,100,000
 
5.2
Sair xərclər
282100
9,023,320
 
5.4
İnzibati və idarəetmə obyektlərinin əsaslı təmiri
282240
2,400,000
 
5.5
Bank xərcləri
282300
6,238,300
 
6
QEYRİ-MALİYYƏ AKTİVLƏRİNİN ALINMASI
310000
62,177,100
 
6.1
Bina və tikililər
311100
60,000,000
 
 
   XƏRCLƏRİN CƏMİ
 
86,300,000
   

Tam siyahı