Bizi izləyin
      AZ  |  EN  |  Ana səhifə         

 

 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2014-cü ildə idarə edilməsi ilə bağlı xərclər smetası

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

2013-cü il 19 dekabr tarixli Fərmanı
ilə təsdiq edilmişdir

 
 Xərclər
Kod
Məbləğ
1
ƏMƏYİN ÖDƏNİŞİ
210000
5,859,900
2

MALLARIN  (işlərin və xidmətlərin) SATIN ALINMASI

220000
2,076,350
3

QRANTLAR VƏ DİGƏR ÖDƏNİŞLƏR

260000
286,000
4

TƏQAÜDLƏR VƏ SOSİAL MÜAVİNƏTLƏR

270000
90,000
5
DİGƏR XƏRCLƏR
280000
15,771,750
5.1

İcarə və muzdlu xidmətlər

281400
560,000
5.2
Sair xərclər
282100
7,831,750
5.3
Bank xərcləri
282300
7,380,000
6

QEYRİ-MALİYYƏ AKTİVLƏRİNİN ALINMASI

310000
34,056,000
6.1

Bina  və tikililər

311100
30,235,000
 
   XƏRCLƏRİN CƏMİ
 
58,140,000

 

TAM VERSİYA