Bizi izləyin
      AZ  |  EN  |  Ana səhifə         

 

 
ARDNF-nin 2018-ci ildə idarə edilməsi ilə bağlı xərclər smetası

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2017-ci il 28 dekabr tarixli
Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir
 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun
2018-ci ildə idarə edilməsi ilə bağlı xərclər smetası
 

 Xərclər

Kod

Məbləğ

1. Əməyin ödənişi

210000

9 412 288

2. Malların  (işlərin və xidmətlərin) satın alınması

220000

5 276 520

3. Qrantlar və digər ödənişlər

260000

682 360

4. Təqaüdlər və sosial müavinətlər

270000

65 000

5. Digər xərclər:

280000

10 405 172

5.1. İcarə və muzdlu xidmətlər

281400

25 000

5.2. Sair xərclər

282100

7 782 478

5.3. Bank xərcləri

282300

2 597 694

6. Qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması

310000

6 034 460

   XƏRCLƏRİN CƏMİ

 

31 875 800

 Tam siyahı