Bizi izləyin
      AZ  |  EN  |  Ana səhifə         

 

 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2012-ci ildə idarə edilməsi ilə bağlı xərclər smetası

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2011-ci il 29 dekabr tarixli Fərmanı ilə
təsdiq edilmişdir
                                                                                   
  
 
Xərclərin adları
Xərc
Xərclərin
məbləği
(manatla)
 
maddəsinin
Kodu
 
1.
ƏMƏYİN ÖDƏNİŞİ
210000
3 887 530,0
1.1.
ƏMƏK HAQQI
211000
3 186 500,0
1.1.1.
Ştatda olan işçilərin əmək haqqı
211100
2 479 200,0
1.1.2.
Ştatdan kənar işçilərin əmək haqqı
211200
70 000,0
1.1.3.
Əməyin ödənişi ilə bağlı sair pul ödənişləri 
211300
637 300,0
1.2.
ƏMƏK HAQQINA ÜSTƏLİK
212000
701 030,0
 
1.2.1.
Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ayırmalar
212100
701 030,0
2.
MALLARIN (işlərin və xidmətlərin) SATIN ALINMASI
220000
1 183 536,0
2.1.
İdarənin saxlanılması
221000
109 995,0
2.1.1.
Dəftərxana və təsərrüfat xərcləri
221100
24 000,0
2.1.2.
Mətbəə xərcləri
221200
60 150,0
2.1.3.
İdarənin digər xərcləri
221300
25 845,0
2.1.3.1.
İdarənin xərcləri
221310
25 845,0
2.2.
Ezamiyyə xərcləri
222000
350 250,0
2.2.1.
Ölkədaxili ezamiyyətlər
222100
250,0
2.2.2.
Xarici ezamiyyətlər
222200
350 000,0
2.3.
Nəqliyyat xidmətləri haqqının ödənilməsi
223000
36 000,0
2.3.1.
Yanacaq və sürtkü materiallarının alınması
223100
18 000,0
2.3.2.
Digər nəqliyyat xidmətləri
 
223200
18 000,0
2.4.
Kommunal və kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsi
224000
163 400,0
2.4.1.
Kommunal və kommunikasiya xidmətləri ilə bağlı digər xərclər
224700
5 000,0
2.4.2.
Telefon danışıq haqlarının ödənilməsi
224800
31 400,0
2.4.2.1.
Ölkədaxili telefon danışıq haqlarının ödənilməsi
224810
16 400,0
2.4.2.2.
Beynəlxalq telefon danışıqları haqlarının ödənilməsi
224820
15 000,0
2.4.3.
Poçt-rabitə xidmətləri
224900
127 000,0
2.4.3.1.
Poçt xidmətlərinin ödənilməsi
224910
92 944,0
2.4.3.2.
"İnternet" xidməti haqqının ödənilməsi 
224920
34 056,0
2.5.
İstehlak mallarının və materiallarının alınması
225000
523 891,0
2.5.1.
Yumşaq inventar, yataq ləvazimatları və xüsusi geyimlərin alınması
225200
4 000,0
2.5.2.
Digər istehlak mal və materialların alınması
225400
519 891,0
2.5.2.1.
İnventar və avadanlığın alınması
225410
519 891,0
2.5.2.1.1.
İnventarın alınması
225411
10 000,0
2.5.2.1.2.
Avadanlığın alınması
225412
14 165,0
2.5.2.1.3.
Digər alışlar və xidmətlər
225413
495 726,0
3.
QRANTLAR VƏ DİGƏR ÖDƏNİŞLƏR
260000
45 000,0
3.1.
Üzvlük haqqı və ödənişlər
264000
45 000,0
3.1.1.
Beynəlxalq təşkilatlara üzvlük haqqı
264100
45 000,0
4.
TƏQAÜDLƏR VƏ SOSİAL MÜAVİNƏTLƏR
270000
90 000,0
4.1.
Sosial müdafiə üzrə müavinətlər
272000
50 000,0
4.1.1.
Natural formada olan sosial yardımlar 
272200
50 000,0
4.2.
Digər təqaüdlər, müavinətlər və transfertlər
274000
40 000,0
4.2.1.
İş qabiliyyətini müvəqqəti itirməyə görə verilən müavinətlər 
274300
40 000,0
5.
DİGƏR XƏRCLƏR
280000
16 545 934,0
5.1.
Faizlər üzrə ödənişlər istisna olmaqla mülkiyyətlə bağlı xərclər 
 
281000
 
1 675 000,0
5.1.1.
İcarə və muzdlu xidmətlər
281400
1 675 000,0
5.2.
Sair müxtəlif xərclər
282000
14 870 934,0
5.2.1.
Sair xərclər
282100
8 690 934,0
5.2.2.
Bank xərcləri
282300
6 180 000,0
6.
QEYRİ-MALİYYƏ AKTİVLƏRİNİN ALINMASI
 
310000
 
52 068 000,0
6.1.
Əsas vəsaitlər
311000
50 275 000,0
6.1.1.
Bina və tikililər
311100
50 000 000,0
6.1.1.1.
Qeyri-yaşayış binaları
311120
50 000 000,0
6.1.1.1.1.
Qeyri-yaşayış binalarının tikintisi
311122
50 000 000,0
6.1.2.
Maşın və avadanlıqlar
311200
275 000,0
6.1.2.1.
Digər maşın və avadanlıqlar
311220
275 000,0
6.2.
Qeyri-istehsal aktivləri
314000
1 793 000,0
6.2.1.
İstehsalda istifadə olunmayan qeyri-maddi aktivlər
314400
1 793 000,0
 
XƏRCLƏRİN CƏMİ
 
73 820 000,0