ARDNF - Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu - ARDNF-2016-investisiya siyaseti
Bizi izləyin
      AZ  |  EN  |  Ana səhifə         

 

 
ARDNF-2016-investisiya siyaseti

Əlavə 1

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2015-ci il 29 dekabr tarixli
719 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir
 
 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun vəsaitinin

2016-cı ildə istifadə edilməsinin əsas istiqamətləri (proqramı)

1.     Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun vəsaitinin xərc istiqamətləri
 

1.1.    Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial-məişət və məskunlaşma məsələləri ilə bağlı bəzi tədbirlərin maliyyələşdirilməsi;

1.2.    Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsinə transfert;

1.3.    Samur Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması layihəsinin maliyyələşdirilməsi;

1.4.    Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu layihəsinin maliyyələşdirilməsi;

1.5.    2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə  Dövlət Proqramının maliyyələşdirilməsi;

1.6.    Cənub Qaz Dəhlizi layihələrində Azərbaycan Respublikasının iştirak payının  maliyyələşdirilməsi.

 

2. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun İnvestisiya siyasəti

2.1.  Azərbaycan  Respublikası  Dövlət  Neft Fondunun  investisiya siyasətinin məqsədi
 

2016-cı ildə Neft Fondu əsas kapitalın itirilməsi riskinin aşağı olması şərti ilə maksimum gəlirliliyin əldə edilməsinə imkan verən investisiya siyasətini həyata keçirəcəkdir.

 

2.2. Azərbaycan  Respublikası Dövlət  Neft Fondunun investisiya portfeli 

2.2.1. İnvestisiya portfelinin proqnozlaşdırılan həcmi

2016-cı il üzrə Neft Fondunun investisiya portfelinin proqnozlaşdırılan məcmu dəyəri (orta çəkili həcmi) 51,3 milyard manata bərabər götürülür. İnvestisiya portfelinin məcmu dəyəri Neft Fondunun büdcəsində təsdiq edilmiş xərclərin aparılması üçün konvertasiya edilərək manat hesablarına köçürülmüş vəsait çıxıldıqdan sonra qalan xarici valyutada ifadə olunan aktivlərin aylıq olaraq yenidən qiymətləndirilməsi əsasında müəyyən edilir.

       
 
 
2.2.2. İnvestisiya portfelinin valyuta tərkibi
 

Neft Fondunun investisiya portfelinin baza valyutası ABŞ dolları müəyyən edilir. Neft Fondunun investisiya portfelinin məcmu dəyərinin:

1.  50 faizi ABŞ dollarında ifadə olunan aktivlərə;

2.  35 faizi AVRO-da ifadə olunan aktivlərə;

3.  5 faizi İngiltərə funt sterlinqində ifadə olunan aktivlərə;

4.  qalan 10 faizi isə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 19 iyun tarixli 511 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun valyuta vəsaitinin saxlanması, yerləşdirilməsi və idarə edilməsi haqqında Qaydalar"ın 2.2.1-ci yarımbəndində nəzərdə tutulmuş valyutalarda ifadə olunan aktivlərə yerləşdirilə bilər.

       

2.2.3. İnvestisiya portfelinin alt portfelləri

 

Neft Fondunun investisiya portfeli aşağıdakı  alt portfellərdən (bundan sonra “portfel”) ibarətdir:

1. Borc öhdəlikləri və pul bazarları alətləri portfeli – maksimum aşağı uzaqlaşma intervalı 5 faiz olmaqla investisiya portfelinin məcmu dəyərinin 70 faizi;

2. Səhm (pay) portfeli - investisiya portfelinin məcmu dəyərinin maksimum 15 faizi;

3. Daşınmaz əmlak portfeli - maksimum yuxarı uzaqlaşma intervalı 2 faiz olmaqla investisiya portfelinin məcmu dəyərinin 10 faizə qədəri;

4. Qızıl portfeli – maksimum yuxarı uzaqlaşma intervalı 3 faiz olmaqla investisiya portfelinin məcmu dəyərinin 5 faizə qədəri.

 
 

2.2.4. İnvestisiya portfelinin hədəf gəlirliliyi

 

1.  Neft Fondunun  borc öhdəlikləri və pul bazarları alətləri portfelinin idarə edilməsinin hədəf gəlirliliyi (bençmark) kimi Britaniya Bankirlər Assosiasiyası tərəfindən müvafiq valyuta (AVRO istisna olmaqla) üzrə dərc edilmiş 3 (üç) aylıq LIBOR faiz dərəcəsi götürülür. 

2. Neft Fondunun borc öhdəlikləri və pul bazarları alətləri portfelinin AVRO-da  ifadə  olunan  aktivlərinin  idarə  edilməsində  hədəf  gəlirliliyi (bençmark) kimi 3 (üç) aylıq EURİBOR faiz dərəcəsi götürülür.

3. LİBOR dərəcəsi mövcud olmayan valyutalar üzrə hədəf gəlirliyi kimi maliyyə bazarında banklar arasında 3 aylıq kreditlər üzrə ən geniş yayılmış faiz dərəcələri istifadə edilə bilər.

4. Səhm (pay) portfelinin hədəf gəlirliliyi (bençmark) kimi MSCI Stock Market Indexes götürülür.

  
 
2.3. Risklərin idarə olunması üzrə tələblər
 

2.3.1. Faiz dərəcəsi riski

Neft Fondunun borc öhdəlikləri portfelinin faktiki ortaçəkili investisiya müddəti (durasiyası) dünya bazarlarındakı cari vəziyyətdən asılı olaraq Fond tərəfindən müəyyən edilir və 48 ayı üstələməməlidir.

     
2.3.2. Kredit riski
 

Neft Fondunun valyuta vəsaitinin yerləşdirildiyi investisiya aktivlərinin kredit reytinqi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 19 iyun tarixli 511 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun valyuta vəsaitinin saxlanması, yerləşdirilməsi və idarə edilməsi haqqında Qaydalar”a uyğun olmalıdır. Bir maliyyə qurumunun (depozitar banklar istisna olmaqla) və ya bir investisiya aktivinin investisiya portfelindəki maksimal xüsusi çəkisi investisiya portfelinin məcmu dəyərinin     15 faizi həddində müəyyən edilir.

 
2.3.3. Likvidlik üzrə tələblər
 

Neft Fondunun vəsaitinin likvidlik dərəcəsi Fondun büdcə xərcləri üzrə planlaşdırılan pul və digər köçürmələrinin tam və vaxtında yerinə yetirilməsini təmin etmək üçün yetərli səviyyədə olmalıdır. Bu səviyyəni təmin etmək məqsədilə Neft Fondunun vəsaitinin 100 milyon ABŞ dollarından az olmayan hissəsi yüksək likvidliyə malik qısa müddətli pul bazarları alətlərində saxlanmalıdır. Bu vəsaitin göstərilən məbləğdən az olması halı 7 iş günündən çox davam etməməlidir.

 

2.3.4. Xarici menecerlər üzrə tələblər

1.  Xarici menecerlərə idarəetməyə verilən vəsaitin ümumi həcmi investisiya portfelinin məcmu dəyərinin 60 faizindən, bir xarici menecerə idarəetməyə verilən vəsaitin maksimum həcmi investisiya portfelinin məcmu dəyərinin 5 faizindən artıq olmamalıdır. Neft Fondunun RAMP proqramı çərçivəsində Dünya Bankının xəzinədarlığına idarəetəməyə verilən vəsaitlərinin həcmi 500 milyon ABŞ dollarından artıq olmamalıdır. 

2.  Neft Fondunun vəsaitinin idarə edilməsinə cəlb edilən xarici menecerlərin səlahiyyətləri və idarəetməyə verilmə müddəti Neft Fondu ilə bu menecerlər arasında bağlanan sazişdə əks etdirilməlidir.