Bizi izləyin
      AZ  |  EN  |  Ana səhifə         

 

 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2015-ci ildə idarə edilməsi ilə bağlı xərclər smetası

 

 
 Xərclər
Kod
Məbləğ                                      
1

ƏMƏYİN ÖDƏNİŞİ

210000
5,914,800
1.1

ƏMƏK HAQQI

211000
4,840,000
1.1.1

Ştatda olan işçilərin əmək haqqı

211100
3,780,000
1.1.2

Ştatdankənar işçilərin əmək haqqı

211200
330,000
1.1.3

Əməyin ödənişi ilə bağlı sair pul ödənişləri

211300
730,000
1.2

ƏMƏK HAQQINA ÜSTƏLİK

212000
1,074,800
1.2.1

Dövlət sosial müdafiə fonduna ayırmalar

212100
1,064,800
1.2.2

İcbari dövlət sığortası

212200
10,000
2
MALLARIN  (işlərin və xidmətlərin) SATIN ALINMASI
220000
3,724,600
2.1

İdarənin saxlanılması

221000
404,150
2.1.1

Dəftərxana və təsərrüfat xərcləri

221100
29,000
2.1.2

Mətbəə xərcləri

221200
107,000
2.1.3

İdarənin digər xərcləri

221300
268,150
2.1.3.1

İdarənin xərcləri

221310
38,150
2.1.3.2

Mühafizə xərcləri

221330
230,000
2.2

Ezamiyyə xərcləri

222000
400,150
2.2.1

Ölkədaxili ezamiyyətlər

222100
150
2.2.2

Xarici ezamiyyətlər

222200
400,000
2.3

Nəqliyyat xidmətləri haqqının ödənilməsi

223000
49,000
2.3.1

Yanacaq və sürtkü materiallarının alınması

223100
24,000
2.3.2

Digər nəqliyyat xidmətləri

223200
25,000
2.4

Kommunal və kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsi

224000
1,523,900
2.4.1

Elektrik enerjisi haqqının ödənilməsi

224100
200,000
2.4.2

Qaz haqqının ödənilməsi

224200
60,000
2.4.3

Su haqqının ödənilməsi

224300
15,000
2.4.4

İstilik enerjisi (yanacaq) haqqının ödənilməsi

224400
2,000
2.4.5

Kanalizasiya xıdmətləri haqqının ödənilməsi

224500
2,000
2.4.6

Diqər kommunal xıdmətləri haqqının ödənilməsi

224600
1,053,500
2.4.7

Kommunal və kommunikasiya xidmətləri  ilə bağlı digər xərclər

224700
10,000
2.4.8

Telefon danışıq haqlarının ödənilməsi

224800
31,400
2.4.8.1

Ölkədaxili telefon danışıq haqlarının ödənilməsi

224810
16,400
2.4.8.2

Beynəlxalq telefon danışıqları haqlarının ödənilməsi

224820
15,000
2.4.9

Poçt-rabitə xidmətləri

224900
150,000
2.4.9.1

Poçt xidmətlərinin ödənilməsi

224910
88,000
2.4.9.2

"İnternet" xidməti haqqının ödənilməsi

224920
62,000
2.5

İstehlak mallarının və materiallarının alınması

225000
1,327,400
2.5.1

Yumşaq inventar,yataq ləvazimatları və xüsusi geyimlərin alınması

225200
11,000
2.5.3

Digər istehlak mal və materiallarının alınması

225400
1,316,400
2.5.3.1

İnventar və avadanlığın alınması

225410
1,316,400
2.5.3.1.1
İnventarın  alınması
225411
180,000
2.5.3.1.2

Avadanlığın alınması

225412
34,430
2.5.3.1.3

Digər alışlar və xidmətlər

225413
1,101,970
2.6

Sair xidmətlərin haqqının ödənilməsi

226000
20,000
2.6.1

Abadlaşdırma xidmətləri haqqının ödənilməsi

226200
20,000
3

QRANTLAR VƏ DİGƏR ÖDƏNİŞLƏR

260000
300,000
3.1

Üzvlük haqqı və digər ödənişlər

264000
300,000
3.1.1

Beynəlxalq təşkilatlara üzvlük haqqı

264100
300,000
4

TƏQAÜDLƏR VƏ SOSİAL MÜAVİNƏTLƏR

270000
100,000
4.1

Sosial müdafiə üzrə müavinətlər

272000
50,000
4.1.1

Natural formada olan sosial yardımlar

272200
50,000
4.2

Digər təqaüdlər, müavinətlər və transfertlər

274000
50,000
4.2.1

İş qabiliyyətini müvəqqəti itirməyə görə verilən müavinətlər

274300
50,000
 
 
 
 
5

DİGƏR XƏRCLƏR

280000
7,289,000
5.1

Faizlər üzrə ödənişlər istisna olmaqla mülkiyyətlə bağlı xərclər

281000
200,000
5.1.1

İcarə və muzdlu xidmətlər

281400
200,000
5.2

Sair müxtəlif xərclər

282000
7,089,000
5.2.1

Sair xərclər

282100
5,474,000
5.2.3

Bank xərcləri

282300
1,615,000
6

QEYRİ-MALİYYƏ AKTİVLƏRİNİN ALINMASI

310000
15,989,600
6.1

Əsas vəsaitlər

311000
10,226,600
6.1.1

Bina və tikililər

311100
10,000,000
6.1.1.1

Qeyri-yaşayış binaları

311120
10,000,000
6.1.1.1.1

Qeyri-yaşayış binalarının tikintisi

311122
10,000,000
6.1.2

Maşın və avadanlıqlar

311200
226,600
6.1.2.2

Digər maşın və avadanlıqlar

311220
226,600
6.2

Qeyri-istehsal aktivləri

314000
5,763,000
6.2.1

İstehsalda istifadə olunmayan qeyri-maddi aktivlər

314400
5,763,000
 
   XƏRCLƏRİN CƏMİ
 
33,318,000