ARDNF - Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu -
Bizi izləyin
      AZ  |  EN  |  Ana səhifə         

 

 

Əlavə 2

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2015-ci il 19 yanvar tarixli Fərmanı
ilə təsdiq edilmişdir

 

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2015-ci ildə idarə edilməsi ilə bağlı xərclər smetası

 

 

 

Xərclər

Kod

Məbləğ

1

ƏMƏYİN ÖDƏNİŞİ

210000

5,914,800

2

MALLARIN  (işlərin və xidmətlərin) SATIN ALINMASI

220000

3,724,600

3

QRANTLAR VƏ DİGƏR ÖDƏNİŞLƏR

260000

300,000

4

TƏQAÜDLƏR VƏ SOSİAL MÜAVİNƏTLƏR

270000

100,000

5

DİGƏR XƏRCLƏR

280000

7,289,000

5.1

İcarə və muzdlu xidmətlər

281400

200,000

5.2

Sair xərclər

282100

5,474,000

5.3

Bank xərcləri

282300

1,615,000

6

QEYRİ-MALİYYƏ AKTİVLƏRİNİN ALINMASI

310000

15,989,600

6.1

Bina və tikililər

311100

10,000,000

6.2

Maşın və avadanlıqlar

311200

226,600

6.3

Qeyri-istehsal aktivləri

314400

5,763,000

 

XƏRCLƏRİN CƏMİ

 

33,318,000

 

TAM VERSİYA