ARDNF - Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu - ARDNF-nin 2016-cı ildə idarə edilməsi ilə bağlı xərclər smetası
Bizi izləyin
      AZ  |  EN  |  Ana səhifə         

 

 
ARDNF-nin 2016-cı ildə idarə edilməsi ilə bağlı xərclər smetası

Əlavə 2

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2015-ci il 29 dekabr tarixli
Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir
 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun
2016-cı ildə idarə edilməsi ilə bağlı xərclər smetası
 

 Xərclər

Kod

Məbləğ

1. Əməyin ödənişi

210000

6,029,968

2. Malların  (işlərin və xidmətlərin) satın alınması

220000

3,202,660

3. Qrantlar və digər ödənişlər

260000

422,000

4. Təqaüdlər və sosial müavinətlər

270000

100,000

5. Digər xərclər:

280000

7,592,362

5.1. İcarə və muzdlu xidmətlər

281400

85,000

5.2. Sair xərclər

282100

5,701,362

5.3. Bank xərcləri

282300

1,806,000

6. Qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması

310000

7,073,010

   XƏRCLƏRİN CƏMİ

 

24,420,000

 

 

TAM VERSİYA