Bizi izləyin
      AZ  |  EN  |  Ana səhifə         

 

 
ARDNF-nin 2017-ci ildə idarə edilməsi ilə bağlı xərclər smetası

Əlavə 2

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2017-ci il 10 yanvar tarixli
Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir
 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun
2017-ci ildə idarə edilməsi ilə bağlı xərclər smetası
 

 Xərclər

Kod

Məbləğ

1. Əməyin ödənişi

210000

6,872,008

2. Malların  (işlərin və xidmətlərin) satın alınması

220000

5,004,640

3. Qrantlar və digər ödənişlər

260000

674,460

4. Təqaüdlər və sosial müavinətlər

270000

80,000

5. Digər xərclər:

280000

13,814,792

5.1. İcarə və muzdlu xidmətlər

281400

15,000

5.2. Sair xərclər

282100

11,129,524

5.3. Bank xərcləri

282300

2,670,268

6. Qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması

310000

6,126,100

   XƏRCLƏRİN CƏMİ

 

32,572,000

 

 

TAM VERSİYA