Bizi izləyin
      AZ  |  EN  |  Ana səhifə         

 

 
ARDNF-nin 2017-ci ildə idarə edilməsi ilə bağlı xərclər smetası (tam versiya)

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2017-ci ildə idarə edilməsi ilə bağlı xərclər smetası

 

 Xərclər
Kod

Məbləğ

1
ƏMƏYİN ÖDƏNİŞİ
210000
6,872,008
1.1
ƏMƏK HAQQI
211000
5,616,400
1.1.1
Ştatda olan işçilərin əmək haqqı
211100
3,960,000
1.1.2
Ştatdankənar işçilərin əmək haqqı
211200
451,200
1.1.3
Əməyin ödənişi ilə bağlı sair pul ödənişləri
211300
1,205,200
1.2
ƏMƏK HAQQINA ÜSTƏLİK
212000
1,255,608
1.2.1
Dövlət sosial müdafiə fonduna ayırmalar
212100
1,235,608
1.2.2
İcbari dövlət sığortası
212200
20,000
2

MALLARIN  (işlərin və xidmətlərin) SATIN ALINMASI

220000
5,004,640
2.1
İdarənin saxlanılması
221000
648,070
2.1.1
Dəftərxana və təsərrüfat xərcləri
221100
25,000
2.1.2
Mətbəə xərcləri
221200
122,500
2.1.3
İdarənin digər xərcləri
221300
500,570
2.1.3.1
İdarənin xərcləri
221310
60,570
2,1,3,2 Cari təmir 221320 320,000
2.1.3.3
Mühafizə xərcləri
221330
120,000
2.2
Ezamiyyə xərcləri
222000
648,310
2.2.1
Ölkədaxili ezamiyyətlər
222100
150
2.2.2
Xarici ezamiyyətlər
222200
648,160
2.3
Nəqliyyat xidmətləri haqqının ödənilməsi
223000
80,000
2.3.1
Yanacaq və sürtkü materiallarının alınması
223100
50,000
2.3.2
Digər nəqliyyat xidmətləri
223200
30,000
2.4
Kommunal və kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsi
224000
1,251,060
2.4.1
Elektrik enerjisi haqqının ödənilməsi
224100
400,000
2.4.2
Qaz haqqının ödənilməsi
224200
45,000
2.4.3
Su haqqının ödənilməsi
224300
15,000
2.4.4
İstilik enerjisi (yanacaq) haqqının ödənilməsi
224400
4,000
2.4.5
Kanalizasiya xıdmətləri haqqının ödənilməsi
224500
15,000
2.4.6
Diqər kommunal xıdmətləri haqqının ödənilməsi
224600
542,100
2.4.7

Kommunal və kommunikasiya xidmətləri  ilə bağlı digər xərclər

224700
10,000
2.4.8
Telefon danışıq haqlarının ödənilməsi
224800
22,000
2.4.8.1
Ölkədaxili telefon danışıq haqlarının ödənilməsi
224810
15,000
2.4.8.2
Beynəlxalq telefon danışıqları haqlarının ödənilməsi
224820
7,000
2.4.9
Poçt-rabitə xidmətləri
224900
198,060
2.4.9.1
Poçt xidmətlərinin ödənilməsi
224910
140,094
2.4.9.2
"İnternet" xidməti haqqının ödənilməsi
224920
57,966
2.5
İstehlak mallarının və materiallarının alınması
225000
2,372,200
2.5.1
Yumşaq inventar,yataq ləvazimatları və xüsusi geyimlərin alınması
225200
10,000
2.5.2
Digər istehlak mal və materiallarının alınması
225400
2,362,200
2.5.2.1
İnventar və avadanlığın alınması
225410
2,362,200
2.5.2.1.1
İnventarın  alınması
225411
5,000
2.5.2.1.2
Avadanlığın alınması
225412
39,200
2.5.2.1.3
Digər alışlar və xidmətlər
225413
2,318,000
2.6 Sair xidmət haqqının ödənilməsi 226000 5,000
2.6.1 Abadlaşdırma xidmət haqqının ödənilməsi 226200 5,000
3
QRANTLAR VƏ DİGƏR ÖDƏNİŞLƏR
260000
674,460
3.1
Üzvlük haqqı və digər ödənişlər
264000
674,460
3.1.1
Beynəlxalq təşkilatlara üzvlük haqqı
264100
554,100
3.1.2.
Digər ödənişlər
264200
120,360
4
TƏQAÜDLƏR VƏ SOSİAL MÜAVİNƏTLƏR
270000
80,000
4.1
Sosial müdafiə üzrə müavinətlər
272000
30,000
4.1.1
Natural formada olan sosial yardımlar
272200
30,000
4.2
Digər təqaüdlər, müavinətlər və transfertlər
274000
50,000
4.2.1
İş qabiliyyətini müvəqqəti itirməyə görə verilən müavinətlər
274300
50,000
5
DİGƏR XƏRCLƏR
280000
13,814,792
5.1
Faizlər üzrə ödənişlər istisna olmaqla mülkiyyətlə bağlı xərclər
281000
15,000
5.1.1
İcarə və muzdlu xidmətlər
281400
15,000
5.2
Sair müxtəlif xərclər
282000
13,799,792
5.2.1
Sair xərclər
282100
11,129,524
5.2.2
Bank xərcləri
282300
2,670,268
6
QEYRİ-MALİYYƏ AKTİVLƏRİNİN ALINMASI
310000
6,126,100
6.1
Əsas vəsaitlər
311000
255,200
6.1.2
Maşın və avadanlıqlar
311200
255,200
6.1.2.2
Digər maşın və avadanlıqlar
311220
255,200
6.2
Qeyri-istehsal aktivləri
314000
5,870,900
6.2.1
İstehsalda istifadə olunmayan qeyri-maddi aktivlər
314400
5,870,900
 
   XƏRCLƏRİN CƏMİ
 
32,572,000