Bizi izləyin
      AZ  |  EN  |  Ana səhifə         

 

 
Ümumi məlumat

Fondun vəsaitləri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 19 iyun tarixli 511 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş, 2001-ci il 21 dekabr tarixli 607 nömrəli, 2005-ci il 1 mart tarixli 202 nömrəli, 2010-cu il 10 fevral tarixli 216 nömrəli ,2011-ci il 27 oktyabr tarixli 519 nömrəli və 2017-ci il 12 may tarixli Fərmanlarına əsasən edilmiş əlavə və dəyişikliklər nəzərə alınmaqla "Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun valyuta vəsaitlərinin saxlanılması, yerləşdirilməsi və idarə edilməsi haqqında Qaydalar"a və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamları ilə illik əsasda təsdiq olunan "Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun İnvestisiya siyasəti"nə əsasən idarə olunur.

Neft Fondunun valyuta vəsaitlərinin bu qaydalara uyğun olaraq idarə edilməsi Fondun valyuta vəsaitlərinin təhlükəsiz saxlanılması və səmərəli idarəetmə yolu ilə investisiya gəliri əldə etməklə davamlı artırılması məqsədlərini daşıyır. 

Neft Fondunun valyuta vəsaiti üzrə hesabları beynəlxalq reytinq agentlikləri Standard ənd Purz üzrə "A-" , Mudiz üzrə "A3" və Fiç üzrə "A-" uzunmüddətli öhdəliklər üzrə kredit reytinqindən aşağı olmayan reytinqə malik olan banklarda açıla bilər. 

Neft Fondunun beynəlxalq maliyyə bazarlarında tərəf müqabili uzunmüddətli öhdəliklər üzrə investisiya dərəcəli kredit reytinqindən (Standard ənd Purz, Fiç və ya Mudiz) aşağı olmayan reytinqə malik olan kommersiya bankları və digər maliyyə təsisatları ola bilər. 

Neft Fonduna qiymətli kağızlar üzrə depozitar xidmətləri mərkəzi banklar və "A-" (Standard ənd Purz, Fiç) və ya "A3" (Mudiz) uzunmüddətli öhdəliklər üzrə kredit reytinqindən aşağı olmayan reytinqə malik olan kommersiya bankları və digər maliyyə təsisatları tərəfindən göstərilə bilər. 

Neft Fondunun investisiya portfelinin məcmu dəyərinin minimum 90 faizi beynəlxalq kredit agentlikləri tərəfindən verilmiş kredit reytinqi “A” (Standard & Poor's, Fitch) və ya “A2” (Moody's) dərəcələrindən aşağı olmayan ölkələrin valyutalarında ifadə edilən aktivlərdə yerləşdirilməlidir. Valyutaların investisiya portfelində müvafiq xüsusi çəkiləri Neft Fondunun investisiya siyasəti ilə müəyyən edilir. 

Neft Fondunun investisiya portfelinə aşağıdakı aktivlər daxil ola bilər:

mərkəzi banklarda, kommersiya banklarında və digər maliyyə təsisatlarındakı depozitlər;

investisiya dərəcəli kredit reytinqinə (Standard ənd Purz, Fiç və ya Mudiz) malik dövlətlərin, dövlət təsisatlarının, beynəlxalq maliyyə təşkilatlarının, kommersiya təşkilatlarının və digər qurumların borc öhdəlikləri;

dövlətlərin, dövlət təsisatlarının, beynəlxalq maliyyə təşkilatlarının, kommersiya təşkilatlarının və digər qurumların investisiya dərəcəli kredit reytinqinə (Standard ənd Purz, Fiç və ya Mudiz) malik borc öhdəlikləri;

beynəlxalq nüfuzlu səhm bazarı indekslərinə daxil olan səhmlər;

səhmlərə, kredit reytinqinə malik olmayan borc öhdəliklərinə və daşınmaz əmlaka investisiya edən pay fondlarında, o cümlədən alternativ investisiya fondlarında iştirak payları;;

London Qiymətli Metallar Bazarı İştirakçılarının Assosiasiyası tərəfindən tətbiq edilən tələblərə uyğun olan qızıl külçələr;

daşınmaz əmlak;

investisiya portfelinin məcmu dəyərinin 5%-dən artıq olmaması şərtilə qeyri-investisiya reytinqinə malik, lakin reytinqi “BB-“ (Standard ənd Purz, Fiç) və ya “Ba3” (Mudiz) kredit reytinqindən aşağı olmayan qiymətli kağızlar və ya təsisatlardakı depozitlər. Bu halda Neft Fondunun valyuta vəsaiti üzrə hesablar açılan, beynəlxalq maliyyə bazarlarında tərəf müqabili olan və Neft Fonduna qiymətli kağızlar üzrə depozitar xidmətləri göstərən banklar və digər maliyyə təsisatları qeyri-investisiya reytinqinə (reytinqi “BB-“ (Standart ənd Purz, Fiç) və ya “Ba3” (Mudiz) kredit reytinqindən aşağı olmamaq şərtilə) malik ola bilər. 
 

Neft Fondunun valyuta vəsaiti idarə edilərkən svop, forvard, fyüçers tipli əməliyyatlar yalnız valyuta bazarlarında əməliyyatların aparılması zamanı qiymətin, yaxud məzənnənin dəyişməsi ilə əlaqədar mümkün riskin minimuma endirilməsi (hecinq) və ya investisiya portfelinin valyuta tərkibinin və aktivlər strukturunun optimallaşdırılması məqsədilə həyata keçirilə bilər.