ARDNF - Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu - Dövlət Neft Fondunun 2008-ci il büdcəsinə dəyişikliklər edildi (11/07/2008)
Bizi izləyin
      AZ  |  EN  |  Ana səhifə         

 

 
Dövlət Neft Fondunun 2008-ci il büdcəsinə dəyişikliklər edildi (11/07/2008)

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 11 iyul tarixli Fərmanı ilə Dövlət Neft Fondunun 2008-ci il üçün büdcəsinə dəyişikliklər edildi.

Fərmana uyğun olaraq, cari ildə xam neftin qiymətlərinin yüksək səviyyədə qalması şəraitində karbohidrogenlərin istismarı ilə əlaqədar hasilatın pay bölgüsü barədə sazişlərdən Azərbaycan dövlətinə əlavə gəlirlərin daxil olacağını nəzərə alaraq, eyni zamanda 2008-ci il üçün dövlət büdcəsində  dəyişikliklər edilməsi ilə əlaqədar Dövlət Neft Fondunun büdcəsində dəyişikliklər edilməsi zərurətini nəzərə alaraq, Neft Fondunun 2008-ci il büdcəsində Azərbaycan Respublikasının payına düşən karbohidrogenlərin satışından əldə edilən xalis gəlirlər ilə bağlı gəlir maddəsi 3 473 109,6 min manatdan 9 819 516,0  min manata qədər, neft-qaz layihələrinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının payına düşən dividendlər (BTC layihəsi üzrə) üzrə gəlir maddəsi 13 423,2 min manatdan 104 806,0 min manata qədər,  Dövlət Neft Fondunun vəsaitlərinin idarə olunmasından əldə edilən gəlirlər ilə bağlı gəlir maddəsi 121 928,2 min manatdan 148 898,1 min manata qədər artırıldı,   xam neftin ixrac qiyməti üzrə Dövlət Neft Fonduna köçürülən yığımlar ilə bağlı 70 623,1  min manat məbləğində gəlir maddəsi əlavə edildi, Dövlət Neft Fondundan  dövlət büdcəsinə transfert ilə bağlı xərc maddəsi 1 100 000,0 min manatdan 3 800 000,0 min manata qədər artırıldı və müvafiq olaraq Neft Fondunun 2008-ci il büdcəsinin gəlirlərinin ümumi həcmi 3 609 361,0 min manatdan  10 144 743,2 min manata qədər, xərcləri 1 680 853,6 min manatdan  4 380 853,6 min manata qədər artırıldı.