ARDNF - Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu - Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2007-ci il büdcəsinin icrası haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (11.07.2008)
Bizi izləyin
      AZ  |  EN  |  Ana səhifə         

 

 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2007-ci il büdcəsinin icrası haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (11.07.2008)

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli, 434 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş «Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu haqqında Əsasnamə»yə və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 12 sentyabr tarixli, 579 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş «Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun illik gəlir və xərclər proqramının (büdcəsinin) tərtibi və icrası Qaydaları»na müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu tərəfindən Dövlət Neft Fondunun 2007-ci il büdcəsinin icrası ilə bağlı hesabat təqdim edilmişdir.

Həmin hesabata dair Dövlət Neft Fondunun Müşahidə Şurasının rəyini və Dövlət Neft Fondunun maliyyə fəaliyyətinin nüfuzlu beynəlxalq auditor təşkilatı tərəfindən keçirilmiş auditinin nəticələrini nəzərə alaraq, qərara alıram:

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2007-ci il büdcəsinin icrası gəlirlər 1 886 164,8 min manat, xərclər 1 061 203,5 min manat məbləğində olmaqla və ya Dövlət Neft Fondunun 2007-ci il büdcəsində nəzərdə tutulana müvafiq olaraq 21,2% artıq gəlirlə və büdcə xərcləri üzrə 4,9 % kəsirlə aşağıdakı kimi təsdiq edilsin:

 
Sıra
№-si
Göstəricilər
Min manatla
 
Gəlirlər
1 886 164,8
1.

Azərbaycan Respublikasının payına düşən karbohidrogenlərin satışından əldə edilən xalis gəlirlər (karbohidrogenlərin nəql edilməsi üzrə məsrəflər, bank, gömrük rəsmiləşdirilməsi, müstəqil nəzarət (sörveyer), marketinq və sığorta xərcləri çıxılmaq şərti ilə, habelə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin sərmayəçisi, payçısı və ya tərəfdaşı olduğu layihələrdə onun sərmayəsinə və ya iştirak payına düşən gəlirlər istisna olmaqla)

 
1 675 019,1
2.

Karbohidrogen ehtiyatlarının işlənməsi ilə əlaqədar sərmayəçilər tərəfindən müqavilə sahəsində istifadə üçün ödənilən akrhesabı ödənişlər

5 594,7
3.

Neft və qazın Azərbaycan Respublikasının ərazisi ilə ötürülməsindən əldə edilən gəlirlər

 
0,0
4.

Neft-qaz sazişlərinin imzalanması və ya icrası ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinə və ya səlahiyyətli dövlət orqanına sərmayəçilər tərəfindən ödənilən bonuslar (mükafatlar)

 
58 068,0
5.
Digər gəlirlər və daxilolmalar
1 288,9
6.

Fondun aktivlərinin yerləşdirilməsindən və idarə olunmasından əldə edilən gəlirlər

 
72 285,3
7.

Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və ixrac olunan xam neftin kontrakt qiyməti ilə ölkədaxili topdan satış qiyməti arasındakı fərqdən Dövlət Neft Fonduna ödənişlər

 
59 961,0
8.

Fondun aktivlərinin yenidən qiymətləndirilməsi ilə bağlı büdcədənkənar gəlirlər

 
13 947,8
 
Xərclər
1 061 203,5
1.

Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial-məişət və məskunlaşma məsələləri ilə bağlı bəzi tədbirlərin maliyyələşdirilməsi

 
154 116,6
2.

Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il dövlət büdcəsinə transfert

585 000,0
3.

Oğuz — Qəbələ zonasından Bakı şəhərinə su kəmərinin çəkilməsi

132 906,5
4.

Samur — Abşeron suvarma sisteminin yenidənqurulması layihəsinin maliyyələşdirilməsi

 
76 900,0
5.

«Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu» layihəsinin maliyyələşdirilməsi

20 712,5
6.

Azəri, Çıraq yataqlarının və Günəşli yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə işlənməsi üzrə layihədə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin iştirak payı ilə bağlı bəzi məsələlərin tənzimlənməsi

 
 
 
87 559,0
7.

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun idarə edilməsi ilə bağlı xərclər

 
4 008,9
 
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
 
Bakı şəhəri, 11 iyul 2008-ci il