Bizi izləyin
      AZ  |  EN  |  Ana səhifə         

 

 
Xəzər dənizində yeni, müasir, üzən qazma qurğusunun tikinti layihəsində Azərbaycan Respublikasının iştirak payının maliyyələşdirilməsi

2013-cü ildə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun büdcəsinə daxil edilən digər bir layihə altıncı nəsil yarımbatan qazma qurğusunun tikintisinin maliyyələşdirilməsi layihəsidir. Son vaxtlar Xəzər dənizində işləyən şirkətlər kəşfiyyat və hasilat quyularının qazılması üçün üzən qurğuların çatışmazlığı ilə üzləşiblər. Belə qurğulara həm mövcud, həm də imzalanması planlaşdırılan Hasilatın Pay Bölgüsü Sazişləri üzrə yataqların irimiqyaslı və dərin hissələrində işlənməsinə ehtiyac var. Görüləcək bütün iş həcmini yerinə yetirmək üçün mövcud qurğuların kifayət etməməsi səbəbindən, yeni kəşfiyyat quyularının qazılması üçün ən yeni və müasir qazma qurğularına ehtiyac duyulur.

Xəzər dənizində yeni müasir üzən qazma qurğusunun tikintisi layihəsində Azərbaycan Respublikasının iştirak payının Dövlət Neft Fondu tərəfindən maliyyələşdirilməsi Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2013-cü il büdcəsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 30 dekabr 2012-ci il tarixli 803 saylı Fərmanına uyğun olaraq həyata keçirilir.

Üzən qazma qurğusunun tikintisi məqsədilə 10 faiz Dövlət Neft Şirkətinə, 90 faiz Kaspian Drillinq Kompany limited MMC-yə (“KDK” MMC) məxsus Socar Rig Assets MMC yaradılmışdır. Dövlət Neft Fondu ilə “KDK” MMC arasında 5 iyul 2013-cü il tarixində imzalanmış nizamnamə paylarının alqı satqısı müqaviləsinə əsasən Socar Rig Assets MMC-nin 90 faizlik payı üzərində sahiblik hüququ Dövlət Neft Fonduna keçmişdir. 

Socar Rig Assets MMC-nin fəaliyyətinə nəzarət Dövlət Neft Fondundan bir nəfər və Dövlət Neft Şirkətindən bir nəfər olmaqla ümumilikdə iki nəfərdən ibarət Müşahidə Şurası tərəfindən həyata keçirilir. Müşahidə şurasının Qərarına əsasən Socar Rig Assets MMC-nin adı dəyişilərək “Azerbaijan Rigs” MMC adlandırılmışdır. “Azerbaijan Rigs” MMC-nin nizamanmə kapitalının alınması investisiya layihəsi olaraq Neft Fondunun investisiya portfelinə daxil edilir.

Layihə büdcəsinin maksimum həddi 1 116,7 milyon ABŞ dolları (1 005,0 milyon ABŞ dolları – Neft Fondunun payı) təşkil edir. Ümumi olaraq Dövlət Neft Fondu tərəfindən layihəyə 904,6 milyon ABŞ dolları vəsait ayrılmışdır və layihənin tikintisi 2018-ci ilin fevral ayında başa çatdırılmışdır.