Bizi izləyin
      AZ  |  EN  |  Ana səhifə         

 

 
BİLDİRİŞ

Mineral Ehtiyatların Hasilatı ilə Məşğul olan Sənaye Sahələrində Şəffaflıq Təşəbbüsü (MHŞT) üzrə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 13 noyabr 2004-cü il tarixli Sərəncamı ilə yaradılmış Komissiya, Azərbaycanın hasilat (neft və qaz) sənayesində fəaliyyət göstərən yerli və xarici şirkətlər və Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması (qeyri hökumət təşkilatları) Koalisiyası arasında 2004-cü il noyarbın 24-də Qarşılıqlı Anlaşma Memorandumu imzalanmışdır. Memoranduma uyğun olaraq, Azərbaycanın hasilat (neft və qaz) sənayesində fəaliyyət göstərən yerli və xarici şirkətlərin Azərbaycan Respublikası hökumətinə ödənişləri və Azərbaycan Respublikası hökumətinin yerli və xarici şirkətlərdən daxilolmaları barədə hesabatların birbaşa olaraq audit şirkətinə təqdim olunması nəzərdə tutulur. Memoranduma əsasən təsis edilmiş Seçim Qrupu həmin hesabatları tutuşduraraq təhlil edəcək audit şirkətini seçəcək.


Memoranduma əsasən MHŞT üzrə Komissiyanın və xarici və yerli şirkətlərin təqdim edəcəyi 2005-ci ilin ilk 6 ayını əhatə edən hesabatların auditinin nüfuzlu beynəlxalq auditor təşkilatı tərəfindən keçirilməsini təmin etmək məqsədilə audit xidmətlərinin müsabiqə yolu ilə satın alınması üçün Memorandumla təsdiq olunmuş Seçim Qrupu və onun fəaliyyətinə təşkilati və maddi-texniki dəstək göstərən Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu "Dövlət Satınalmaları haqqında " Azərbaycan Respublikası Qanununun V fəsli ilə müəyyən edilmiş üsulla təkliflər cəlb edir.


Bununla əlaqədar təkliflər vermək istəyən Azərbaycan Respublikasında auditor fəaliyyəti ilə məşğul olmağa xüsusi razılığlı (lisenziyası) olan nüfuzlu beynəlxalq auditor təşkilatları (bundan sonra "xidmət göstərənlər") öz təkliflərini Xidmət Təklifləri Sorğusunun (bundan sonra "XTS") tələblərinə əsasən 28 sentyabr 2005-ci il saat 18.00-dək Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fonduna təqdim etməlidirlər.


Müsabiqə ilə bağlı digər məlumatları almaq üçün xidmət göstərənlər MHŞT üzrə Komissiyanın və audit şirkətini seçmək üçün yaradılmış Seçim Qrupunun əlaqələndirici şəxsləri ilə 498-77-53 (daxili 143) nömrəli telefon və ya adil.mammadov@oilfund.az ünvanlı elektron poçt vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərlər.


MHŞT-nin Azərbaycanda həyata keçirilməsi barədə məlumatlarla Fondun www.oilfund.az saytında tanış olmaq mümkündür.