ARDNF - Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu - TENDER - 08.11.2016
Bizi izləyin
      AZ  |  EN  |  Ana səhifə         

 

 
TENDER - 08.11.2016

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu (ARDNF)
Tibbi sığorta xidmətlərinin satın alınması məqsədilə
 AÇIQ TENDER ELAN EDİR
 

ARDNF Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 dekabr 1999-cu il tarixli, 240 №-li Fərmanı ilə yaradılmış dövlət təsisatıdır. ARDNF barədə məlumatlarla http://www.oilfund.az  ünvanında yerləşən internet səhifəsində tanış olmaq olar.

“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən açıq tender ARDNF-nin əməkdaşlarının tibbi sığorta xidmətlərini əhatə edir.

Satın alınacaq xidmətlər Azərbaycan Respublikasında göstərilməlidir.

Tender prosedurları 06 dekabr 2016-cı il, yerli vaxtla saat 11.00-da ARDNF-nin yerləşdiyi Bakı şəhəri, Heydər Əliyev prospekti165 ünvanında tender təkliflərinin (zərflərinin) açılması ilə başlanacaqdır.

Tenderdə iştirak üçün təqdim ediləcək sənədlər:
  • tenderdə iştirak etmək üçün ərizə;
  • podratçının tam adı, hüquqi statusu, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
  • podratçının ixtisas göstəricilərinə dair məlumat;
  • tender təklifi (tender təklifi qiymətinin 1 faizi həcmində tender təklifinin təminatı (bank qarantiyası) ilə birlikdə);
  • podratçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti barədə bank arayışı.

 Podratçılardan tələb olunan sənədlər 22 noyabr 2016-cı il, yerli vaxtla 18:00-a qədər faks, elektron poçt və ya adi poçtla, tender təklifləri isə 05 dekabr 2016-cı il, yerli vaxtla 18:00-a qədər ikiqat zərfdə  bağlanmış və möhürlənmiş şəkildə AZ1029, Bakı şəhəri Heydər Əliyev prospekti165, ünvanda yerləşən ARDNF-ə təqdim edilməlidir.

Podratçıların ixtisas göstəricilərinin qiymətləndirilməsi və müqayisəsi üçün Tibbi sığorta sahəsində ən azı 5 illik təcrübənin, texniki və maliyyə imkanları, idarəetmə səriştəsi kimi meyarlara üstünlük veriləcəkdir. 

Tenderin Əsas Şərtlər Toplusu Azərbaycan dilində tərtib olunmuşdur.

Tenderdə iştirak etmək istəyən podratçılar tərəfindən 100 (yüz) manat iştirak haqqı ödənildikdən sonra, onlara  Tenderin Əsas Şərtlər Toplusu təqdim ediləcəkdir. İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.

Podratçıların səlahiyyətli nümayəndələri tender təkliflərinin (zərflərin) açılmasında iştirak edə bilərlər.

Tender ilə əlaqədar suallar və sorğular TSX@oilfund.az ünvanlı elektron poçta və ya (+994 12) 565 87 55 nömrəli faksa (əlaqələndirici şəxslər Sitarə  Mirabdullayeva, Kəmalə  Rəhimova) göndərilə bilər. Əlaqə telefonu: (+994 12) 498 77 53 (dax. 8004,8023)

Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Neft Fondu
 

VÖEN: 9900041961   

H/h: AZ84NABZ01360400000000001944

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı 

Kod: 501004                                                                 

VÖEN: 9900071001

Müxbir

hesab: AZ74NABZ01451700000000001944    

S.W.I.F.T: NABZAZ2C