ARDNF - Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu - <b>Qiymətlər üçün sorğu: ARDNF üçün hüquq xidmətləri</b>
Bizi izləyin
      AZ  |  EN  |  Ana səhifə         

 

 
Qiymətlər üçün sorğu: ARDNF üçün hüquq xidmətləri

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu beynəlxalq maliyyə fəaliyəti ilə bağlı məsələlər üzrə hüquq məsləhətçilərin xidmətlərini cəlb etmək niyyətindədir.

İştirak etmək üçün tələb olunan şərtlər:

İddiaçı aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir:


     - Beynəlxalq maliyyə sövdələşmələri və müqavilələri üzrə hüquq məsləhətləri sahəsində tanınmış və nüfuzlu hüquq şirkəti olmaq;

     - Neft və qaz sahəsi ilə bağlı hüquqi sənədləşmə daxil olmaqla, İnkişaf etməkdə olan Bazarlarla bağlı müvafiq təcrübəyə malik olmaq;

    - Azərbaycan Respublikası ərazisində hüquqi məsləhət xidmətlərini həyata keçirilməsinə hüquq verən lisenziyaya malik olmaq;


Maraq göstərən şirkətlər 5 Mart 2002-ci il tarixindən gec olmayaraq öz maraqlarını təqdim etməklə yanaşı aşağıdakı sənədlərini təqdim etməlidirlər:


     a. seçilməyə münasib olmalarını ispat edən sənədlər (lazımi lisenziya və şəhadətnamələr);

     b. ARDNF-a hüquqi məsləhət xidməti göstərilməsi üçün təyin olunması nəzərdə tutulan yerli və baş idarə işçilərinin tərcümeyi-halları;

     c. (b) bəndində qeyd olunan işçilərin xidmət göstərdiyi müştərilərin və iştirak etdiyi layihələrin siyahısı ;

     d. hüquqi xidimətlərin göstərilməsi üzrə müqavilə layihəsi;

     e. hüquqi xidmətlər üzrə tariflər (saat hesabı və ya digər).