oil fund

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT NEFT FONDU

Bildiriş 10.04.2020

Bildiriş 10.04.2020

“Azərbaycan” qəzetinin 19 fevral 2020-ci il tarixli nömrəsində və Dövlət Satınalmalarının Vahid İnternet Portalında (https://www.etender.gov.az) Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu (ARDNF) tərəfindən Nəqliyyat xidmətlərinin satın alınması üçün keçirilən açıq tender üsulu ilə elektron satınalma müsabiqəsində (eTender) təklif vermiş iddiaçıların sayı üçdən az olduğundan “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 11-ci maddəsinə əsasən bu LOT üzrə eTenderin davamından imtina edilmişdir.

Tender Komissiyası