oil fund

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT NEFT FONDU

Tikinti üzrə arayış

Tikinti üzrə arayış

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT NEFT FONDUNUN YENİ İNZİBATİ BİNASININ TİKİNTİSİ ÜZRƏ İŞLƏRİN GEDİŞATINA DAİR ARAYIŞ

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun yeni inzibati binasının tikintisini həyata keçirmək məqsədilə 20 dekabr 2011-ci il tarixində Besix-Az Besix konsorsiumu ilə müqavilə imzalanmışdır.

Görülən işlər (aylar üzrə):

TarixGörülən işlər
31.01.2012 - - 31.03.2012
 • Mobilizasiya, sahənin qurulması, sahənin idarə edilməsi və sahəyə nəzarət sistemlərinin yaradılması, qurğu və ümumi sahə avadanlıqlarının yerləşdirilməsi işləri həyata keçirilir;
 • Tikintidə istifadə olunması nəzərdə tutulan materiallarınARDNF-ə təqdim olunması və razılaşdırılması işləri davam edir.
30.04.2012
 • 2 səviyyəli mezanin mərtəbənin 1-ci mərtəbəsinin tikinti-quraşdırma işləri tamamlandı, 2-ci mərtəbənin döşəmə səthində işlər davam edir.
31.05.2012
 • 2-ci mərtəbənin tikinti–quraşdırma işləri tamamlandı, 3-cü mərtəbənin tikinti-quraşdırma işləri davam edir.
30.06.2012
 • 3-cü mərtəbənin tikinti-quraşdırma işləri tamamlandı, 4-cü mərtəbənin kolon və divarlarında tikinti-quraşdırma işləri davam edir.
31.07.2012
 • 4,5 və 6-cı mərtəbələrdə tikinti-quraşdırma işləri başa çatdı, 7-ci mərtəbədə tikinti-quraşdırma işləri davam edir.
31.08.2012
 • 7,8 və 9-cu mərtəbələrdə tikinti-quraşdırma işləri başa çatdı, 10-cu mərtəbədə tikinti-quraşdırma işləri davam edir;
 • Zirzəmi hissədə boya işləri davam edir.
30.09.2012
 • 10 və 11-ci mərtəbələrdə tikinti-quraşdırma işləri başa çatdı, 12-ci mərtəbədə tikinti-quraşdırma işləri davam edir;
 • Zirzəmi hissədə boya işləri davam edir; Zirzəmi ərazisində və standart mərtəbələrdə MEP işləri davam edir.
31.10.2012
 • 12 və 13-cü mərtəbələrdə tikinti-quraşdırma işləri başa çatdı, 14-cü mərtəbədə tikinti-quraşdırma işləri davam edir;
 • Zirzəmi hissədə boya işləri davam edir;
 • -2-ci mərtəbədə yerləşən avtodayanacaq sahəsinin tavan işləri yekunlaşmışdır;
 • Zirzəmi ərazisində və standart mərtəbələrdə MEP işləri davam edir.
30.11.2012
 • 14, 15, 16 və 17-ci mərtəbələrdə tikinti-quraşdırma işləri başa çatdı, 18-ci mərtəbədə tikinti-quraşdırma işləri davam edir;
 • Zirzəmi hissədə boya işləri davam edir;
 • 6-10-cu mərtəbələrdə hörgü və astar işləri davam edir;
 • Zirzəmi ərazisində və standart mərtəbələrdə hava kanallarının və santexnik boruların çəkilməsi işləri davam edir.
31.12.2012
 • 18 və 19-cu mərtəbələrdə tikinti quraşdırma işləri başa çatdı, 20-ci mərtəbənin tikinti-quraşdırma işləri davam edir;
 • Zirzəmi hissədə boya işləri davam edir;
 • 6-10-cu mərtəbələrdə hörgü və astar işləri davam edir;
 • Zirzəmi ərazisində və standart mərtəbələrdə boruların çəkilməsi və fankoyların quraşdırılması işləri davam edir.
31.01.2013
 • Zirzəmi hissədə boya işləri davam edir;
 • Zirzəmi ərazisində və standart mərtəbələrdə boruların çəkilməsi və fankoyların quraşdırılması işləri davam edir;
 • Binanın fasadının müvəqqəti bağlanma işləri davam edir.
28.02.2013
 • Zirzəmi hissədə boya işləri davam edir;
 • Zirzəmi ərazisində və standart mərtəbələrdə boruların çəkilməsi və fankoyların quraşdırılması işləri davam edir;
 • Binanın fasadının müvəqqəti bağlanması işləri davam edir.
30.03.2013
 • Binanın fasadının müvəqqəti bağlanması işləri davam edir;
 • Zirzəmi ərazisində və standart mərtəbələrdə işlər davam edir;
 • Azəri steel dəmir konstruksiya işləri davam edir. Modul 2 quraşdırılır.
30.04.2013
 • Binanın fasadının müvəqqəti bağlanması işləri davam edir;
 • Zirzəmi ərazisində və standart mərtəbələrdə işlər davam edir;
 • Azəri steel dəmir konstruksiya işləri davam edir. Modul 2 quraşdırılır.
30.05.2013
 • L1, L2, L3, L4 qatında fasad işləri davam edir;
 • L5, L6, L7, L8, L9, L10, L11, L12, L14 qatlarında fasada panel şüşələrin quraşdırılması davam edir;
 • Azəri steel dəmir konstruksiya işləri davam edir. Modul 2 (C hissəsi) quraşdırılır. Ümumilikdə 9 modul quraşdırılıb.
30.06.2013
 • L12 – L21 mərtəbələrdə incə işlər davam edir;
 • Binanın fasad şüşələrinin qoyulması davam edir;
 • Hörgü və hidroizolyasiya işləri aparılır.
31.07.2013
 • L12 – L21 mərtəbələrdə incə işlər davam edir;
 • L8 – L18 mərtəbələrdə tavan – alçipan işləri davam edir;
 • L1 – L3 mərtəbələrdə fasad şüşələrin qoyulması işləri yekunlaşır.
31.08.2013
 • L12 – L21 mərtəbələrdə incə işlər davam edir;
 • L8 – L18 mərtəbələrdə tavan – alçipan işləri davam edir;
 • Binanın fasad şüşələrinin qoyulması işləri davam edir;
 • Qazanxananın yığılması davam edir;
 • B1 qatında qapıların qoyulmasına başlanılıb.
30.09.2013
 • L12 – L21 mərtəbələrdə incə işlər davam edir;
 • L8 – L18 mərtəbələrdə tavan – alçipan işləri davam edir;
 • L1, L2, L3 qatlarında binanın fasad şüşələrinin qoyulması işləri yekunlaşıb.
 • Qazanxananın yığılması davam edir;
 • B1 qatında qapıların qoyulmasına başlanılıb.
31.10.2013
 • L12 – L21 mərtəbələrdə incə işlər davam edir;
 • L8 – L18 mərtəbələrdə tavan – alçipan işləri davam edir;
 • Fasada bəzək daşlarının qoyulması davam edir;
 • Binanın fasad şüşələrinin qoyulması davam edir;
 • Qazanxananın yığılması davam edir.
30.11.2013
 • L12 – L21 mərtəbələrdə incə işlər davam edir;
 • Binanın fasad şüşələrinin qoyulması davam edir;
 • Fasada bəzək daşlarının qoyulması davam edir;
 • L3 fasad şüşələrinin qoyulması yekunlaşır;
 • Mərtəbələrdə mərmər qoyulması işləri görülür.
31.12.2013
 • Mərtəblərədə mərmər qoyulması işləri görülür;
 • Qazanxananın yığılması davam edir;
 • Fasada bəzək daşlarının qoyulması davam edir;
 • L12-L21 mərtəbələrdə incə işlər davam edir;
 • B1 qatında qapıların qoyulması davam edir.
31.01.2014
 • Mərtəblərədə mərmər qoyulması işləri görülür;
 • Fasada bəzək daşlarının qoyulması davam edir;
 • L12-L21 mərtəbələrdə incə işlər davam edir;
 • L8 – L18 mərtəbələrdə tavan – alçipan işləri davam edir;
 • B1 qatında qapıların qoyulması davam edir.
28.02.2014
 • Mərtəbələrdə mərmər qoyulması işləri görülür;
 • L12-L21 mərtəbələrdə incə işlər davam edir;
 • L8 – L18 mərtəbələrdə tavan – alçipan işləri davam etdir;
 • Qazanxananın yığılması davam edir;
31.03.2014
 • Mərtəbələrdə mərmər qoyulması işləri görülür;
 • L12-L21 mərtəbələrdə incə işlər davam etdir;
 • L7, L8 mərtəbələrdə mebellərin yığılması davam edir;
 • Binanın içindəki hovuzun mərmərinin qoyulması yekunlaşıb;
 • Binanın ətrafına abadlıq işləri davam edir.
30.04.2014
 • L12-L21 mərtəbələrdə incə işlər davam edir;
 • L8- L18 mərtəbələrdə təmizlik işləri aparılır;
 • L8- L12 mərtəbələrdə mebellərin yığılması davam edir;
 • L21 mərtəbəsində parket işləri aparılır;
 • Binanın ətrafında abadlıq işləri davam edir.
31.05.2014
 • L1 qatında parket işləri davam edir;
 • L8- L12 mərtəbələrdə mebellərin yığılması davam edir;
 • L21 mərtəbəsində parket işləri yekunlaşdı;
 • L12-L21 mərtəbələrdə incə işlər davam edir;
 • Binanın ətrafında abadlıq işləri davam edir.
30.06.2014
 • L1 qatında parket işləri davam edir;
 • L8- L12 mərtəbələrdə mebellərin yığılması davam edir;
 • L12-L21 mərtəbələrdə incə işlər davam edir;
 • Binanın ətrafında abadlıq işləri davam edir.
31.07.2014
 • L1 qatında parket işləri davam edir;
 • L8- L12 mərtəbələrdə mebellərin yığılması davam edir;
 • L12-L21 mərtəbələrdə incə işlər davam edir;
 • Binanın ətrafında abadlıq işləri davam edir.
31.08.2014
 • L8- L12 mərtəbələrdə mebellərin yığılması davam edir;
 • L12-L21 mərtəbələrdə incə işlər davam edir;
 • B1 qatında su hovuzuna eboksidin vurulmasına start verildi;
 • Binanın ətrafında abadlıq işləri davam edir.
30.09.2014
 • L8- L21 mərtəbələrdə təmizlik işləri aparılır;
 • L4 qatında fasadın işıqlarının quraşdırılması davam edir;
 • Binanın ətrafında abadlıq işləri davam edir.
31.10.2014
 • L1 – L21 mərtəbələrdə təmizlik işləri aparılır;
 • L4 qatında fasadın işıqlarının quraşdırılması davam edir;
 • Binanın ətrafında abadlıq işləri davam edir.