oil fund

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT NEFT FONDU