oil fund

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT NEFT FONDU

Azəri-Çıraq-Günəşli və Şahdəniz üzrə gəlirlər – 01 iyul 2021-ci il tarixinə

28 Jul 2021 10:03:00

Azəri-Çıraq-Günəşli və Şahdəniz üzrə gəlirlər – 01 iyul 2021-ci il tarixinə

28 Jul 2021 10:03:00

AÇG yatağı üzrə əldə olunan ümumi gəlirlər (2001-ci ildən etibarən): 151,759 mln. ABŞ dolları (01.07.2021 tarixinə).

AÇG yatağından - (01.01.2021-01.07.2021 tarixinə): 2,354.1 mln. ABŞ dolları.

Şahdəniz yatağı üzrə qazın və kondensatın satışından əldə olunan ümumi gəlirlər (2007-ci ildən etibarən): 3,738 mln. ABŞ dolları

(01.07.2021 tarixinə).

Şahdəniz yatağından (qaz və kondensat) - (01.01.2021-01.07.2021 tarixinə): 70.978 mln. ABŞ dolları

  • O cümlədən, Şahdəniz yatağı üzrə kondensatın satışından əldə olunan gəlirlər – (01.01.2021-01.07.2021 tarixinə): 57.131 mln. ABŞ dolları

Xəbərlərə abunə ol