oil fund

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT NEFT FONDU

Azəri-Çıraq-Günəşli və Şahdəniz üzrə gəlirlər – 01 mart 2022-ci il tarixinə

04 Mar 2022 10:30:00

Azəri-Çıraq-Günəşli və Şahdəniz üzrə gəlirlər – 01 mart 2022-ci il tarixinə

04 Mar 2022 10:30:00

AÇG yatağı üzrə əldə olunan ümumi gəlirlər (2001-ci ildən etibarən): 156 680 mln. ABŞ dolları (01.03.2022 tarixinə).

AÇG yatağından - (01.01.2022-01.03.2022 tarixinə): 1 307 mln. ABŞ dolları.

Şahdəniz yatağı üzrə qazın və kondensatın satışından əldə olunan ümumi gəlirlər (2007-ci ildən etibarən): 4 779 mln. ABŞ dolları (01.03.2022 tarixinə).

Şahdəniz yatağından (qaz və kondensat) - (01.01.2022-01.03.2022 tarixinə): 227,557 mln. ABŞ dolları

  • O cümlədən, Şahdəniz yatağı üzrə kondensatın satışından əldə olunan gəlirlər – (01.01.2022-01.03.2022 tarixinə): 22,172 mln. ABŞ dolları

Xəbərlərə abunə ol