oil fund

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT NEFT FONDU

Neft kapitalı iqtisadi inkişafa və sosial rifaha xidmət edir - Azərbaycan qəzeti (08.01.2019)

08 Jan 2019 09:48:00

Neft kapitalı iqtisadi inkişafa və sosial rifaha xidmət edir - Azərbaycan qəzeti (08.01.2019)