oil fund

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT NEFT FONDU

ARDNF-nin fəaliyyətində şəffaflıq “Xəzər neft-qaz 2004” konfransının əsas mövzularından biri olmuşdur

06 Jun 2004 16:54:00

ARDNF-nin fəaliyyətində şəffaflıq “Xəzər neft-qaz 2004” konfransının əsas mövzularından biri olmuşdur

QƏZETLƏRDƏN XÜLASƏLƏR

İyunun 1-4-də Heydər Əliyev adına İdman-Konsert Kompleksində "Xəzər neft, qaz, neftayırma və neft kimyası - 2004" XI beynəlxalq sərgi və konfransı kecirilmişdir. Konfransın gedişi zamanı Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun fəaliyyətilə bağlı səslənmiş müxtəlif fikirlər yerli qəzetlərdə çap olumuşdur:

Xalq qəzeti 02.06.04

ULU ÖNDƏR HEYDƏR ƏLİYEVİN NEFT STRATEGİYASININ UĞURLA HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ ÖZ BƏHRƏLƏRİNİ VERİR "XƏZƏR NEFT, QAZ, NEFTAYIRMA VƏ NEFT KİMYASI-2004" XI BEYNƏLXALQ SƏRGİ VƏ KONFRANSININ AÇILIŞINDA AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİN NİTQİNDƏN:

"Neft Fondu çox şəffaf bir qurumdur, onun fəaliyyəti beynəlxalq maliyyə təsisatları tərəfindən dəstəklənir. Mütəmadi qaydada beynəlxalq audit keçirilir və Neft Fondunun gəlirləri və xərcləri haqqında mətbuatda vaxtaşırı məlumat dərc edilir.

Şəffaflıq bizim uğurumuzun əsas səbəblərindən biri olacaqdır. Bilirsiniz ki, Azərbaycan Beynəlxalq Şəffaflıq Təşəbbüsünə qoşulmuşdur. Artıq bir ildən çoxdur ki, bu məsələ ilə ciddi məşğuluq və Böyük Britaniya Baş nazirinin təşəbbüsünü dəstəkləyirik. Deyə bilərəm ki, bölgədə Azərbaycan, bəlkə də, yeganə ölkədir ki, bu təşəbbüsdə çox fəal iştirak edir. Bu, bizə imkan verəcək ki, gələcəkdə neftdən əldə olunan gəlirlər səmərəli işləsin və hər bir Azərbaycan vətəndaşı bunu öz gündəlik həyatında hiss etsin.

Doğrudur, neftdən əldə olunan gəlirlər artıq həyatımıza öz təsirini göstərir. Sizə deyə bilərəm ki, keçən il ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin Fərmanları ilə əmək haqları, pensiyalar məhz Neft Fondunun vəsaiti hesabına artırılmışdır. Bu, o deməkdir ki, neftdən əldə olunan gəlirlər artıq insanlarımızın gündəlik həyatında öz əksini tapır. Gələcəkdə, əlbəttə, gəlirlərimiz artdıqca, bizim daha çox imkanlarımız olacaqdır ki, insanlarımız daha da yaxşı yaşasınlar."

ABŞ Prezidenti Corc Buşun Azərbaycan Prezidenti İlham Əlievə "XƏZƏR NEFT, QAZ, NEFTAYIRMA VƏ NEFT KİMYASI-2004" XI BEYNƏLXALQ SƏRGİ VƏ KONFRANSININ AÇILIŞI münasibətilə ünvanladığı təbrik məktubundan:

Əziz cənab Prezident,

İyunun 1-də Bakıda açılışı keçirilən 11-ci Beynəlxalq Xəzər neft və qaz sərgi və konfransı münasibətilə Sizi və Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Azərbaycanı və digər Xəzər enerji istehsalçılarını beynəlxalq bazarlara birləşdirən Şərq-Qərb enerji dəhlizinin yaradılmasında tarixi tərəqqi əldə edilmişdir. Son il müddətində əsas enerji inkişafına Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərində işlərin əlli faizdən çoxunun tamamlanması, Avropa bazarlarının Azərbaycan təbii qazı üçün açılması və Azərbaycan Neft Fondu vasitəsilə enerji gəlirlərinin idarə olunmasında şəffaflığın artması daxildir.

BÖYÜK BRİTANİYA BAŞ NAZİRİNİN BİZNES İMKANLARININ İNKİŞAFI ÜZRƏ XÜSUSİ TƏMSİLÇİSİ BRAYN UİLSONUN ÇIXIŞINDAN

Cənab Prezident!

Biz, eyni zamanda, ölkənizin beynəlxalq şəffaflıq təşəbbüsünə qoşulmasını alqışlayırıq. Azərbaycan bu sahədə böyük bir addım atmışdır. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanın bu təşəbbüsə qoşulması neftdən əldə olunan gəlirlərin daha şəffaf idarə olunmasına böyük kömək göstərəcəkdir. Bu, həm də ölkənizdə demokratiyanın inkişafı sahəsində mühüm bir addımdır.

Cənab Prezident, Baş nazir Toni Bleyerin təbrik məktubunda da bir fikir xüsusi vurğulanır ki, Azərbaycan təkcə özünün deyil, eləcə də bütün region dövlətlərinin inkişafında mühüm bir rol oynayır. Biz Azərbaycanın şəffaflıq istiqamətində atdığı addımı yüksək qiymətləndiririk. Mən Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun icraçı direktoru Samir Şərifovu da təbrik etmək istəyirəm. Sizin bu addımınız ölkənizdə sülhün və əmin-amanlığın əldə olunmasında böyük imkanlar yaradır. Şəffaflıq sərmayələrin daha da artması üçün əlverişli şərait yaradır və mən çox şadam ki, əksər şirkətlər də bu təşəbbüsü dəstəkləyir. Böyük Britaniya hökuməti qeyri-hökumət təşkilatlarının da bu təşəbbüsü dəstəkləməsini yüksək qiymətləndirir.

Xalq qəzeti 04.06.04

Azərbaycanda həyata keçirilən neft-qaz layihələri region dövlətlərinin iqtisadi inkişafına təkan verəcək


İkinci günün (2 iyun 2004-cü il)səhər iclası "Xəzər bölgəsinin regional inkişafı - ictimai təşkilatların rolu, strateji məqsədləri, bölgə və yerli iqtisadiyyata təsiri" mövzusuna həsr edilmişdi. İclasa sədrlik edən Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun icraçı direktoru Samir Şərifov əsas məruzə ilə çıxış edərək ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin memarı olduğu yeni neft strategiyasının uğurlu nəticələrindən söhbət açdı. Qeyd olundu ki, Azərbaycanın karbohidrogen ehtiyatlarının zənginliyini dünyaya bir daha sübut edən yeni neft strategiyasının uğurla həyata keçirilməsi, ölkədə bazar iqtisadiyyatı idarəçiliyi prinsiplərinin bərqərar olunması Azərbaycanın dünya iqtisadi proseslərinə inteqrasiyasını xeyli sürətləndirmişdir.Natiq neft və qaz ehtiyatlarından əldə olunan gəlirlərdən daha səmərəli şəkildə istifadə edilməsi məqsədilə yaradılmış Dövlət Neft Fondunun uğurlu işindən söhbət açdı. Gəlirlərdən istifadə zamanı şəffaflığın təmin olunmasını nəzərdə tutan Beynəlxalq Şəffaflıq Təşəbbüsünə ölkəmizin də qoşulduğunu diqqətə çatdıran S. Şərifov Azərbaycanda bu sahədə görülən işlərdən geniş bəhs etdi.

Zerkalo 04.06.04

НЕФТЯНЫЕ ДЕНЬГИ - НА БОРЬБУ С БЕДНОСТЬЮ


Вчера, в рамках 11-й международной выставки-конференции "Casрian Oil and Gas - 2004" завершила работу конференция "Новые цели и возможности удовлетворения глобального спроса на энергоресурсы".

В ходе прошедшего заседания, посвященного теме "Каспийское региональное развитие - роль и стратегические цели международных организаций и их влияние на региональную и местную экономику", рассматривались вопросы транспарентности использования нефтяных доходов, устойчивое региональное развитие и планы по снижению бедности.

Председатель заседания, исполнительный директор Государственнго нефтяного фонда АР Самир Шарифов, в своем выступлении уделили особое внимание работе, проделанной в Азербайджане, в рамках инициативы прозрачности в добывающей индустрии (Extractive Industries Transparency Initiative), предложенной премьер-министром Великобритании Тони Блэром. Как известно, Азербайджан стал одной из первых стран, откликнувшейся на эту инициативу, для чего была создана специальная комиссия во главе с С.Шарифовым.

По его словам, на основе ранее подготовленных британским департаментом по международному экономическому развитию форм отчетов, и с учетом азербайджанской специфики, завершается работа над подготовкой отчетов Государственной нефтяной компании и иностранных компаний по выплатам полученных доходов от разработки углеводородных месторождений в Азербайджане. Уже в следующем месяце предполагается опубликовать первый отчет, подготовленный по Азербайджану

Caspian Business News
Conception of transparency


Azerbaijan has taken intensive steps to be the first country in the world to make the British-inspired Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) a reality. The government will publish its first update report in July.

As part of the Caspian Oil and Gas 2004 conference in Baku June 1-4, representatives of international and local organizations discussed the vital importance of transparency of oil and gas development activities in the countries that are resource-rich. Close attention was paid to Azerbaijan, which volunteered in 2003 to be a pilot country among former-Soviet states.

"Azerbaijan is making its transition to democracy and a market economy. It's critically important, therefore, to ensure that oil revenues are managed in ways that support economic development and the strengthening of public institutions," said Laurie Bristow, ambassador of the United Kingdom to Azerbaijan, during a speech at the conference on June 3. The EITI was launched by British Prime Minister Tony Blair at the World Summit on Sustainable Development in Johannesburg in September 2002. Its aim is to increase transparency of payments by companies to governments, as well as transparency of revenues received by host country governments. Companies are to "publish what they pay" to the state, while the state is to "publish what it receives."

"Publishing and reconciling the two figures gives a basis for public confidence in the management of the wealth that belongs to the people of the country," Bristow said.

"We believe that transparency is one source of our success and therefore Azerbaijan is among the first countries that joined the EITI," said Samir Sharifov, head of the National Committee on EITI and executive director of the State Oil Fund (SOF), during a speech at the conference. "We intend to be the lead country in turning this initiative into reality."

He noted that all of companies working in extractive industries, particularly in the oil and gas sector, had been involved in that process and were ready to publish their figures.

In comparison to other countries, Azerbaijan had made visible progress in implementing EITI, the British ambassador said. "Work is well advanced. The government of Azerbaijan and other stakeholders agreed to the reporting guidelines and the process for producing definitive figures for payments and receipts," Bristow said. "However, a number of important details are still under discussion: who audits the figures, and how they are published."

After discussion at the first EITI meeting in February 2003 in London, in consultation with auditing company KPMG, the U.K. government produced a draft specifying the guidelines and reporting forms for foreign oil companies' payments to governments, national oil companies' payments to governments and governmental receipts from oil companies. Although the Azeri government made some amendments to the reporting forms based on its own national legal and fiscal frameworks, experts from Britain's Department for International Development (DfID) said that they were similar to those which the EITI team had produced in London. During the conference, Sharifov clarified how non-governmental organizations can be involved in the EITI process.

"In the initial stage, we wanted NGOs to be the third side, which would correlate figures from both the government and companies," Sharifov said. "But most companies and non-governmental organizations did not agree with our suggestion." Sharifov said that companies wanted to be sure that NGOs have the necessary capacity to do the job, and the government required that the auditor "should be an NGO or group of NGOs which both we and the international community can confide in."

All stakeholders eventually arrived at a common consent to hire an international audit company to produce the final report. "We made that decision because the report of an international audit company is recognized by international community. But it is not simple," Sharifov said. Part of the outstanding issue is the high cost of publishing the report, but also what kind of figures it should contain. The National Committee is finalizing talks with auditors and is expecting their proposal concerning audit reporting in near future. The first report will cover last year's results.

The Azeri government relies on assistance from the British government's 1 million pound EITI technical assistance trust fund held at the World Bank to assist with implementation and reporting costs.
"Taking into account the fact that Azerbaijan is leading in implementing EITI, we believe that they will assist us in that case," Sharifov said.

The British ambassador agreed with decision to hire an audit company for reporting. At the same time, he stressed the vital importance of NGO and media involvement in increasing public awareness of "the transparency for sustainable development and poverty reduction." "Civil society - NGOs, media - have important roles to play in using data disclosed in a professional way to hold governments accountable for what revenues are raised and how they are used," Bristow said. "We will assist NGOs and the media to raise their capacity building."

Bristow told CBN that the British government will make a decision on financing the report as soon as the National Committee and relevant companies select an auditor.