oil fund

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT NEFT FONDU

"DNF Şəffaflıq kriteriyaları üzrə nümunəvi qurum" - İki Sahil qəzeti (01.08.2009)

01 Aug 2009 17:28:00

"DNF Şəffaflıq kriteriyaları üzrə nümunəvi qurum" - İki Sahil qəzeti (01.08.2009)