oil fund

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT NEFT FONDU

İnfrastruktur layihələr iqtisadi inkişafın bazasıdır - Iki sahil qəzeti (12.10.2012)

12 Oct 2012 11:41:00

İnfrastruktur layihələr iqtisadi inkişafın bazasıdır - Iki sahil qəzeti (12.10.2012)