oil fund

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT NEFT FONDU

Нефти вопреки - Rossiyskaya qazeta, (02.11.2015)

02 Nov 2015 12:37:00

Нефти вопреки - Rossiyskaya qazeta, (02.11.2015)