oil fund

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT NEFT FONDU

Neft strategiyası: dövlət müstəqilliyimizin qarantı - İki sahil qəzeti, (21.10.2016)

21 Oct 2016 12:41:00

Neft strategiyası: dövlət müstəqilliyimizin qarantı - İki sahil qəzeti, (21.10.2016)