oil fund

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT NEFT FONDU

Dövlət Neft Fondunun 2007-ci il büdcəsinin icrası təsdiq edildi (11.07.2008)

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 11 iyul tarixli Sərəncamı ilə Dövlət Neft Fondunun 2007-cı il büdcəsinin icrası təsdiq edilmişdir.

Sərəncama uyğun olaraq, Neft Fondunun 2007-cı il büdcəsinin 1 886 164,8 min manat və ya 21,2% artıq gəlirlə, xərclərinin 1 061 203,5min manat və ya 4,9% kəsirlə icrası təsdiq edilmişdir.