oil fund

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT NEFT FONDU

Loqo

Loqo

oil fund

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) loqosu 2009-cu ildə hazırlanıb.

Loqonun ümumi görünüşündə ARDNF-nin fəaliyyətinin tərkib hissəsi olan, Azərbaycanın sərvətlərinin gələcək nəsillər üçün saxlanmasını özündə simvolizə edən, əlləri arasında çox əziz və qiymətli nəyisə himayə edən insan fiquru təsvir edilib.


Fiqurun əlləri loqoya bənzərsiz milli kolorit verən iki buta şəklində təsvir edilib.Loqodan istifadə qaydaları üzrə təlimat

Loqo Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin Sənaye Mülkiyyəti Obyektlərinin Ekspertizası Mərkəzinin (“AzPatent”) 25 noyabr 2009-cu il tarixli 2009 1441 nömrəli şəhadətnaməsi ilə qeydiyyata alınıb.

Fiqurun əlləri arasındakı sahə ölkənin ümumilikdə gələcəyinə, həmçinin ARDNF-nin ölkə və xalqın firavan gələcəyinin qurulması sahəsində fəaliyyətinə yönəlmiş baxışın göz şəklində rəmzidir.

Eyni zamanda bu baxış təsvir edilmiş fiqurun öz daxilinə yönəlmişdir. Əllərin arasındakı kürə insanın ürəyini təsvir edir ki, bu da ARDNF-nin şəffaf fəaliyyətinin simvoludur.