“Neft - Azərbaycanın ən böyük sərvəti olub, xalqa, özü də təkcə indiki nəslə deyil, həm də gələcək nəsillərə mənsubdur”

Azərbaycan Respublikasının Ümummilli Lideri
Heydər Əliyev