oil fund

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT NEFT FONDU

Dəyərlər

Dəyərlər

Dürüstlük

Biz cəmiyyətin ən yüksək mənəvi dayaqları və etik prinsiplərinə güzəştsiz sadiq qalaraq daxili əminliklə həm doğru düşünür, həm doğru danışır, həm də bunu öz davranış və əməllərimizdə əks etdiririk.

Hörmət

Biz cəmiyyətin ən yüksək mənəvi dayaqları, etik prinsipləri və peşəkar normalarına riayət etməklə, fərqliliklərə və əks fikirlərə təmkin və diqqətlə yanaşırıq.

Nəticəyönümlü komanda işi

Biz konkret nəticələrin əldə olunmasına yönələn səmimi və məhsuldar əməkdaşlıq edirik.

Məsuliyyətli təşəbbüskarlıq

Biz Fondun məqsəd və missiyasından irəli gələn vəzifələrin vaxtında və keyfiyyətlə icrası üçün məsuliyyətin götürülməsinə və təşəbbüskarlığa cəsarətlə yanaşırıq.

Şəffaflıq və hesabatlılıq

Biz fəaliyyət çərçivəsində məlumatları bütün maraqlı tərəflərə tam, vaxtında və düzgün çatdırır və mütəmadi olaraq yeniləyirik.