oil fund

STATE OIL FUND OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN

Advisor to SOFAZ’s CEO Nargiz Nasrullayeva-Muduroglu’s interview to “Azeri Observer” magazine

07 Dec 2018 14:58:00

Advisor to SOFAZ’s CEO Nargiz Nasrullayeva-Muduroglu’s interview to “Azeri Observer” magazine